Privacy statement

PRIVACY STATEMENT

Restaurant Noble, gevestigd aan Wilhelminaplein 1 5211 CG ‘s-Hertogenbosch is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.restaurantnoble.nl
Wilhelminaplein 1
5211 CG ’s-Hertogenbosch
073 613 2331

Carlijn Kuijpers is de Functionaris Gegevensbescherming van Restaurant Noble. Zij is te bereiken via info@restaurantnoble.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Restaurant Noble verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@restaurantnoble.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Restaurant Noble verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Verzenden van onze nieuwsbrief

Geautomatiseerde besluitvorming

Restaurant Noble neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Restaurant Noble) tussen zit. Restaurant Noble gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Resengo

Mailchimp

Facebook Ads

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Restaurant Noble bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden

Personalia  > Altijd > Een eventuele volgende reservering

Adres > Niet tenzij door gast zelf afgegeven, voor altijd > eventuele Volgende reserveringen en facturen

Telefoonnummer  > Altijd > Een eventuele volgende reservering

Emailadres  > Altijd > Een eventuele volgende reservering

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Restaurant Noble verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Restaurant Noble blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die bij uw bezoek op de website worden meegestuurd aan de browser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Safari) op het door u gebruikte randapparaat. Het randapparaat kan uw computer, laptop, tablet en/of smartphone zijn. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de website weer meesturen, zodat u als gast steeds makkelijk gebruik kunt maken van de website. In uw internetbrowser kunt u altijd cookies wijzigen, accepteren of verwijderen. Hoe u dit kunt instellen kunt u terugvinden via de ‘Help’ functie in uw browser. Overigens kunnen de cookies die toegevoegd worden in de browser op het door u gebruikte randapparatuur of de bestanden die opgeslagen staan op het door u gebruikte apparaat niet beschadigen.

 

Wij gebruiken de volgende cookies

Functioneel – Voor het registreren van bezoekersgedrag om het gebruiksgemak tijdens uw online bezoek te bevorderen

Persoonsgegevens – Om uw surfgedrag bij te houden gerichte advertenties mogelijk te maken en om testen uit te voeren

Statistieken – Google Analytics en Google Tag Manager om de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de informatie namens Google verwerken. Google kan de informatie gebruiken voor andere Google diensten.

Social Media – Voor het laten functioneren van ‘Social plug-ins’ zodat u gevonden informatie kunt delen met vrienden en volgers

Advertentie – Voor het bijhouden of u al bepaalde diensten van ons hebt afgenomen

Derde partijen – Restaurant Noble heeft hier geen controle of zeggenschap over. Als organisatie bieden we alleen het platform dat het plaatsen van deze derde partij cookies mogelijk maakt.

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

Technische uitleg van de hiertoe gebruikte cookies

Restaurant Noble wilt u erop wijzen dat als u via uw browserinstellingen cookies hebt uitgeschakeld, de kans bestaat dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken. In ieder geval zult u dan op elke pagina de cookie informatiebalk te zien krijgen aangezien onze websites dan niet (in een cookie) kunnen opslaan dat u de website al eerder hebt bezocht en mogelijk zelfs al een keuze hebt gemaakt tussen wel/niet accepteren van cookies.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Restaurant Noble en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@restaurantnoble.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Restaurant Noble wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Restaurant Noble neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@restaurantnoble.nl.

Agenda

1 mei - 31 jul

Discover Noble arrangement

Wil jij wel eens kennismaken met restaurant Noble en je laten verrassen met de ...

12 sep - 15 sep

Bourgondisch ‘s-Hertogenbosch 2024

Met een verrassend Noble pop-up restaurant zijn wij ook in 2024 weer aanwezig op het ...

Reserveer